วิสัยทัศน์ “การคมนาคมสะดวกแหล่งเรียนรู้ของชุมชน บ้านเมืองสะอาด น่าอยู่ ประชาชนอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ”

ตั้งกระทู้ใหม่ เว็บบอร์ด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค (อบต.บ้านแค)


ตั้งกระทู้ใหม่
ยกเลิก