วารสารอบต.บ้านแค
รู้จักอบต.บ้านแค
รู้จักอบต.บ้านแค

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านแค

นโยบายอบต.บ้านแค
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลบ้านแค
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบลสามปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านแค
โครงสร้างอบต.บ้านแค
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.บ้านแค
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
สภาอบต.บ้านแค

การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานประชุมผู้บริหารอบต.
รายงานประชุมสภา อบต.บ้านแค

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี

ผู้นำ/ตัวแทนชุมชนอบต.บ้านแค
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน
อบต.บ้านแค บริการประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับความคิดเห็นประชาชน

พรก./พรบ.กฏระเบียบกระทรวง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้าชุมชน กระดานข่าว webboard ผลงานอบต. ติต่ออบต.บ้านแค เข้าสู่ระบบ
   
 
กิจกรรมชักธงชาติไทยและร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี
ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560


   
   
   
 
เลือกตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านแค ที่ อบต. บ้านแค
ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2560


   
   
   
 
โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2560


   
   
   
 
โครงการรวมใจปลูกต้นกล้ายางนา เพื่อเทิดพระเกียรติในการสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฏาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กรกฏาคม 2560


   
   
   
 
กิจกรรมหล่อเทียนและแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2560
ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฏาคม 2560 ถึงวันที่ 8 กรกฏาคม 2560


   
   
   
 
ประชุมหัวหน้าสาวนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงาน กำนัน ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านแค
ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฏาคม 2560 ถึงวันที่ 7 กรกฏาคม 2560


   
   
   
 
กิจกรรมทำดอกไม้จันทร์ถวายพระราชกุศล
ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560


   
   
   
 
ท่านนายก อบต.บ้านพร้อมสมาชิกและพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลพระราชกุศล
ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2560


   
   
   
 
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวขิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2560


   
   
   
 
กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2560
ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2560


   
   
   
 
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2560 ณ วัดบ้านแค
ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2560


   
   
   
 
โครงการดูแลห่วงใยใจผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนประจำปี2560
ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2560


   
   
   
 
กิจกรรมสวดมนต์ถือศีล5
ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559


   
   
   
 
ประกวดหมู่บ้าน หมู่ที่ 4
ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2559


   
   
   
 
กิจกรรมแสดงความสำนึกเนื่องในวันคล้ายวัดพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2559


   
   
   
 
กิจกรรมเพื่อถวายความอาลัยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ วัดบ้านแคและหน้าโรงเรียนวัดบ้านแค
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559


   
   
   
 
กิจกรรมสวดพระอภิธรรมในหลวงที่วัดบ้านแค อ.ผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559


   
   
   
 
อบต.บ้านแคร่วมจัดพระราชพิธีทำบุญสวดอภิธรรมในหลวง
ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559


   
   
   
 
ประชาชนตำบลบ้านแคร่วมลงนามถวานชยความอาลัยและทำบุญที่วัดบ้านแค อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุยา
ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2559


   
   
   
 
นายศรีศักดิ์ ผ่องพุฒิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค ร่วมด้วยพนักงานส่วนตำบล ผู้นำท้องที่ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะครู อาจารย์โรงเรียนวัดบ้านแค รพ.สต. อสม.ตำบลบ้านแค และประชาชนชาวตำบลบ้านแค ร่วมลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริ
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย